Hållbart ledarskap


Ledarskapsutbildning som ger dig insikter och verktyg du direkt kan omsätta i din vardag.

Du som ledare kan uppleva din situation som osäker, föränderlig och till och med turbulent. Pressen på att fatta snabba beslut i komplexa frågor ökar liksom risken för felbeslut. Organisationens effektivitet på lång sikt riskerar att försämras då kortsiktighet tar över.

Läs mer >>

Minska stress och öka livskvalitet – en upplevelsebaserad utbildning


Under kursen får deltagaren genom övningar i grupp och individuellt, praktiska exempel, teori och studiematerial möjlighet att utveckla sitt eget förhållningssätt till stress och negativa tankar samt öka sin psykologiska flexibilitet och kreativitet.

Läs mer >>


JOULE • Kungsgatan 19 D • 352 31 Växjö • Tel. 0470-283 21 eller 283 20 • E-post: info@joulevaxjo.se